НАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ НА КОНКУРСОТ ЗА УЧЕНИЦИ ОД ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПОВОД ДЕНОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ ‒ 1 НОЕМВРИ

Во врска со наведениот конкурс, подолу го објавуваме списокот на наградени ученици, по одделни категории. И оваа година добивме голем број интересни литературни и ликовни трудови. Во оваа прилика им благодариме на сите што учествуваа, а на наградените им честитаме. Јавно доделување на наградите не сме во можност да организираме заради состојбата со тековната здравствена криза и пандемијата.

На Конкурсот за ученици од основното образование, од 1 до 5 одделение, во категорија ликовна творба- цртеж, на тема “Осигурувањето ме заштитува од ризици’’, наградени се следниве ученици:

ЛИКОВНА ТВОРБА – ЦРТЕЖ, СЕ НАГРАДЕНИ:

  • Мартина Трајковска, V одделение, ООУ „Кузман Шапкарев„ Скопје,
  • Јана Наумова IV одделение , ООУ „Димо Хаџи Димов„ Скопје,
  • Ива Стоимановски V одделение “„Кузман Шапкарев„ Скопје,

На Конкурсот за ученици од основното образование, од 6 до 9 одделение, во категорија литературна творба-песна, на тема “Моја инвестиција-полисата за осигурување’’ наградени се следниве ученици:

ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА – ПЕСНА, СЕ НАГРАДЕНИ:

  • Васја Мицковски, IX одделение, ООУ „Петар Поп Арсов„ Скопје,
  • Андреј Антов, VII одделение, ООУ „Димитар Македонски„ Скопје,
  • Данче Митковска, VI одделение, ООУ „Коста Рацин„ с. Подареш, Радовиш,

На Конкурсот за ученици од средно образование,, во категорија литературна творба-расказ/есеј,  на тема„Важноста на осигурувањето за мене и мојата иднина“, наградени се следниве ученици:

 ЛИТЕРАТУРНA ТВОРБА – РАСКАЗ/ЕСЕЈ, СЕ НАГРАДЕНИ:

  • Михаела Аќимоска, I година, СУГС Гимназија „Раде Јовчевски-Корчагин„ – Скопје,
  • Матеа Ристова I година, СОУ „Св. Кирил и Методиј„ – Неготино,
  • Анѓела Драган III година, СОУ Гимназија „Кочо Рацин„ – Велес,

Агенција за супервизија на осигурување ова година додели и благодарници за талентираните ученици во сите категории.

Во категорија ликовни творби – цртеж, се доделени вкупно 20 пофалници од кои 17 за цртежи, 2 за дигитални и 1 за креативен постер. Во категорија литературни творби – песна, се доделени 8 пофалници, а во категорија литературни творби – есеј/расказ, се доделени вкупно 6 пофалници.