Европски квиз на пари

Агенцијата за супервизија на осигурување во рамки на своите проектни активности за финансиска едукација и финансиска инклузија во 2020 година преку поблиска соработка со Македонската банкарска асоцијација даде поддршка на европскиот квиз на пари. Квизот е проект на Европската банкарска федерација и е фокусиран на финансиската едукација на учениците од 13 до 15 години

Едукативните материјали потребни на учесниците од Република Северна Македонија за подготовка за националниот натпревар и европското финале се подготвени од сите институции кои се поддржувачи на квизот и се достапни на веб-страниците: mba.mk и efb.eu.

Европскиот квиз на пари е  на следниот линк

Материјалите од областа осигурување се објавени на следниот линк