Наградени ученици по Конкурсот, 2019 година

Во врска со наведениот конкурс, подолу го објавуваме списокот на наградени ученици, по одделни категории. Добивме голем број трудови и во оваа прилика им благодариме на сите што учествуваа, а на наградените им честитаме. Јавното доделување на наградите ќе се одржи на 9. ноември, 2019 година, во просториите на Министерството за финансии, во 12 часот.

На Конкурсот за ученици од основното образование на тема „Осигурувањето и јас“ пристигнаа вкупно 74 ученички трудови, од кои 39 литературни творби – песни и 35 ликовни творби – цртежи.

ВО КАТЕГОРИЈА ЛИКОВНИ ТВОРБИ – ЦРТЕЖ, СЕ НАГРАДЕНИ:

 1. Даниел Маслак, 2 одделение, ОУ „Рајко Жинзифов-Оризари”, Велес
 2. Лора Каревска, 4 одделение, ОУ „11 Октомври”, Скопје
 3. Сара Цветкова, 6 одделение, ОУ „Мирче Ацев”, Скопје

ВО КАТЕГОРИЈА ЛИКОВНИ ТВОРБИ – ЦРТЕЖ, СЕ ДОДЕЛУВААТ ПОФАЛНИЦИ НА:

 1. Габи Давкова, 7 одделение, ОУ „Тошо Арсов”, Штип
 2. Дорант Салихи, 7 одделение, ОУ „Еќрем Чабеј”, Тетово
 3. Лана Пелтечка, 6 одделение, ОУ „Видое Подгорец”, Струмица
 4. Марио Ангелевски, 7 одделение, ОУ „Кирил и Методиј”, Велес

ВО КАТЕГОРИЈА ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ – ПЕСНА, СЕ НАГРАДЕНИ:

 1. Лела Јонузи, 5 одделение, ОУ  „Коле Неделковски“, Скопје
 2. Душан Китановски, 7 одделение, ОУ „Св. Кирил и Методиј“, Битола
 3. Гордан Станоески, 9 одделение, ОУ „Кочо рацин“  Прилеп

ВО КАТЕГОРИЈА ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ – ПЕСНА, СЕ ДОДЕЛУВААТ ПОФАЛНИЦИ НА:

 1. Шехадије Сејди, 7 одделение, ОУ „Наим Фрашери”, Тетово
 2. Ева Анастасовска, 2 одделение, ОУ „Кирил Пејчиновиќ”, Скопје
 3. Ѓорѓи Димовски, 5 одделение, ОУ „Гоце Делчев”, Неготино
 4. Јордан Стојановски, 9 одделение, ОУ„Јосип Броз Тито”, Валандово

На Конкурсот за ученици од средното образование за расказ на тема „Животот е полн со изненадувања, осигурувањето е мојата финансиска безбедност и заштита“ пристигнаа 18 раскази, а наградени се следниве ученици:

ВО КАТЕГОРИЈА ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ – РАСКАЗ, СЕ НАГРАДЕНИ:

 1. Тијана Петкова,    година, Средно училиште „Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија
 2. Нина Нанеска, 3 година, Средно училиште „Мирче Ацев” – Прилеп
 3. Христијан Петрушевски, 1 година, Средно училиште „Боро Петрушевски” – Скопје

ВО КАТЕГОРИЈА ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ – РАСКАЗ, СЕ ДОДЕЛУВААТ ПОФАЛНИЦИ НА:

 1. Ана Илиева , 3 година Гимназија  „ Орце Николов“- Скопје
 2. Костанца Билбиловска , 3 година Гимназија  „ Гостивар“- Гостивар

Награди на тема од областа на штедењето..