КОНКУРС за ученици од основно и средно образование по повод Денот на осигурување ‒ 1 ноември, 2022 година