МЕМОРАНДУМ НБ – АСО: УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА ЗА НАТАМОШНО ЈАКНЕЊЕ НА ФИНАНСИСКАТА СТАБИЛНОСТ

Народната банка и Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО) склучија нов меморандум, кој ќе придонесе за зајакнување и продлабочување на соработката помеѓу двете институции на повеќе нивоа, а со

Работна средба на земјите носители на Проектот за подготовка на Националната стратегија за финансиска едукација во соработка со OECD и Министерството за финансиии на Холандија

Во периодот од 6-8 ноември,2019 година во Тбилиси, Грузија се одржа втората по ред работна средба на тема Унапредување на финансиската писменост во Југоисточна Европа. Домакин на средбата беше Националната