Зошто е важно осигурувањето и што треба да знаат граѓаните кога купуваат осигурителна полиса?

За трендовите во осигурувањето и активностите за финасиска едукацијата на граѓаните кои, во рамки на своите надлежности, континуирано ги спроведува АСО реализирано е гостување на МТВ 1, ноември 2022