АСО во континуитет со активности за едукација и зголемување на јавната свест за улогата и значењето на регулаторот на пазарот на осигурување

Онлајн разговор со студенти од  „Универзитет Американ Колеџ“ (University American College).