Во најава на „Глобалната недела на пари“ година, а со цел подигнување на јавната свест кај граѓанството за придобивките од осигурувањето, презентирани активностите на МТВ 1, со кои АСО ја поддржува глобалната кампања, 2021 година.