Континуирана едукација за подигнување на нивото на финансиската писменост е врвен приоритет на долгорочната агенда на АСО. Он-лајн предавање со цел едукација на учениците кои членуваат во финансиската секција на СЕПУГС „Васил Антевски – Дрен“, предводена од проф. Билјана Ниновска