На актуелни теми, предизвици и трендови во осигурувањето за ТВ магазинот “Приказна ” проф.д-р Крсте Шајноски, претседател на Советот на експерти на АСО и претставници на осигурителната индустрија