Галерија

КОНКУРС за ученици од основно и средно образование по повод Денот на осигурување ‒ 1 ноември, 2022 година

Финансиските регулатори ги претставија „Компетенциите за финансиска писменост“ пред приватниот, граѓанскиот сектор и претставниците на ИНФЕ (ОЕЦД)

ОСИГУРЕНИЦИ НАПЛАТИЈА 16 МИЛИОНИ ЕВРА, БРОЈОТ НА ИСПЛАТЕНИ ШТЕТИ ПОРАСНА 30%

Животот го осигурале над 260.000 граѓани, вложиле над 2 милијарди денари

Доделени пофалници на ученици од финансиката секција при СЕПУГС Васил Антевски Дрен

Глобална недела на пари 2022

Глобална недела на пари 2021

Глобална недена на пари 2018

Глобална недена на пари 2017

Глобална недена на пари 2016

Глобална недела на пари 2015

Mерење на нивото на финансиска писменост кај возрасното население во државата

Денови на финансиска писменост 2018

Наградени по конкурс за деца и млади по повод Cветскиот ден на штедењето – 31 октомври – 2017

Наградени по конкурс за деца и млади по повод Светскиот ден на штедење 2016