Конкурси

Наградени учесници по конкурсот, 2022

Во врска со наведениот конкурс, подолу го објавуваме списокот на наградени ученици, по
одделни категории. И оваа година добивме голем број интересни литературни и ликовни трудови.
Им благодариме на сите

Наградени учесници по конкурсот 2021

Во врска со наведениот конкурс, подолу го објавуваме списокот на наградени ученици, по одделни категории. И оваа година добивме голем број интересни литературни и ликовни трудови. Во оваа прилика им

наградени учесници по конкурсот 2020

Во врска со наведениот конкурс, подолу го објавуваме списокот на наградени ученици, по одделни категории. И оваа година добивме голем број интересни литературни и ликовни трудови. Во оваа прилика им

Наградени ученици по Конкурсот, 2019 година

Во врска со наведениот конкурс, подолу го објавуваме списокот на наградени ученици, по одделни категории. Добивме голем број трудови и во оваа прилика им благодариме на сите што учествуваа, а

Наградени учесници по конкурсот 2018

Во врска со горенаведениот конкурс, подолу го објавуваме списокот на наградени ученици, по одделни категории. Добивме голем број на трудови и во оваа прилика им благодариме на сите што учествуваа,

Facebook
LinkedIn
Instagram