Конкурси

Конкурс за годишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Северна Македонијаза 2024 година

Со цел стимулирање на развојот на научната мисла и изработка на трудови од областа на управување со ризици и осигурување во Република Северна Македонија, како и афирмација на млади и стручни

Конкурс за годишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување

Со цел стимулирање на развојот на научната мисла и изработка на трудови од областа на
управување со ризици и осигурување во Република Северна Македонија, како и афирмација на
млади и

Наградени учесници по конкурсот, 2022

Во врска со наведениот конкурс, подолу го објавуваме списокот на наградени ученици, по
одделни категории. И оваа година добивме голем број интересни литературни и ликовни трудови.
Им благодариме на сите

Наградени учесници по конкурсот 2021

Во врска со наведениот конкурс, подолу го објавуваме списокот на наградени ученици, по одделни категории. И оваа година добивме голем број интересни литературни и ликовни трудови. Во оваа прилика им

наградени учесници по конкурсот 2020

Во врска со наведениот конкурс, подолу го објавуваме списокот на наградени ученици, по одделни категории. И оваа година добивме голем број интересни литературни и ликовни трудови. Во оваа прилика им

Наградени ученици по Конкурсот, 2019 година

Во врска со наведениот конкурс, подолу го објавуваме списокот на наградени ученици, по одделни категории. Добивме голем број трудови и во оваа прилика им благодариме на сите што учествуваа, а

Наградени учесници по конкурсот 2018

Во врска со горенаведениот конкурс, подолу го објавуваме списокот на наградени ученици, по одделни категории. Добивме голем број на трудови и во оваа прилика им благодариме на сите што учествуваа,

Facebook
LinkedIn
Instagram