Проектни активности

Проектни активности

Европски квиз на пари

Европски квиз на пари

Агенцијата за супервизија на осигурување во рамки на своите проектни активности за финансиска едукација и финансиска инклузија во 2020 година преку поблиска соработка со Македонската банкарска асоцијација даде поддршка на

Работна средба на земјите носители на Проектот за подготовка на Националната стратегија за финансиска едукација во соработка со OECD и Министерството за финансиии на Холандија

Во периодот од 6-8 ноември,2019 година во Тбилиси, Грузија се одржа втората по ред работна средба на тема Унапредување на финансиската писменост во Југоисточна Европа. Домакин на средбата беше Националната

Facebook
LinkedIn
Instagram