Нова брошура на АСО: Во неколку чекори како и каде да пријавите штета