Broshurë e re e AMS-së: Disa hapa si dhe ku të raportoni dëmin