Во рамки на активно одбележување на „Мај – месецот на финансиска писменост“,2023 во посета на АСО беа студентите на II и III година на Универзитет „Американ Колеџ Скопје – УАКС“