Осигурување е секогаш актуелна тема

Осигурување е секогаш актуелна тема. По повод трендовите на осигурителниот пазар, потребата за едукација на сите граѓани за значењето за осигурување, како и заштитата на осигурениците денеска гостувавме на утринската програма на националниот ТВ сервис МТВ 1
————————————————————————–
Sigurimi është gjithmonë një temë aktuale. Me rastin e tendencave aktuale në tregun e sigurimeve, nevojën për edukimin e të gjithë qytetarëve për rëndësinë e sigurimeve, si dhe mbrojtjen e të siguruarve, sot ishim të ftuar në programin e mëngjesit në televizionin kombëtar MTV 1