Работна предновогодишна посета со студентите на катедрата за осигурување од охридскиот факултет и нивниот ментор проф.д-р Бојан Србиноски

Ни беше задоволство да ги угостиме студентите на катедрата за осигурување од охридскиот факултет и нивниот ментор проф.д-р Бојан Србиноски. Работната предновогодишна посета изобилуваше со прашања на актуелни теми од нивната идна професија.
——‐———–‐—————————————————————-
Ishte kënaqësi të presim studentët e Katedrës të Sigurimeve nga Fakulteti i Ohrit dhe mentorin e tyre Prof. Dr. Bojan Sërbinoski. Vizita e punës para Vitit të Ri ishte e mbushur me pyetje për tema aktuale të profesionit të tyre të ardhshëm.