Учиме за значењето на осигурувањето низ игра, асоцијации и убаво дружење

Учиме за значењето на осигурувањето низ игра, асоцијации и убаво дружење. Разговаравме за тоа што се ризици, кои се тие и како може да се заштитиме од нив.
Затоа што важните работи се учеат од мали нозе за навек. Ни беше задоволство овогодинешните активности по повод „Деновите на финансиска писменост“ да ги почнеме со интерактивна работилница со третооделенци од училиштето ООУ ,, Киро Глигоров ” – Центар
Благодариме за проактивноста на малите мудри главички и за одличната организација на нивните наставнички!
————————————————————————–
Mësojmë për rëndësinë e sigurimit përmes lojës, asociimeve dhe shoqërisë së mirë. Biseduam se çfarë janë rreziqet, cilat janë ato dhe si mund të mbrohemi prej tyre.
Sepse gjërat e rëndësishme mësohen që në moshë të vogël, për gjithë jetën. Ishte kënaqësi që aktivitetet e sivjetme me rastin e “Ditëve të Edukimit Financiar” i filluam me një punëtori interaktive me nxënësit e klasës së tretë nga shkolla fillore “Kiro Gligorov”.
Faleminderit për proaktivitetin e mendjeve të vogla të mençura dhe për organizimin e shkëlqyer të mësueseve të tyre!