Шеста работна средба на финансиските регулатори, приватниот и граѓанскиот сектор посветена на медијацијата како алатка за ефикасно и економично решање спорови

Координациското тело, ја организира редовната работна средба на регулаторите, приватниот и граѓанскиот сектор за следење на спроведувањето на Стратегијата за финансиска едукација и финансиска инклузија. На средбата, заради

Учиме за значењето на осигурувањето низ игра, асоцијации и убаво дружење

Учиме за значењето на осигурувањето низ игра, асоцијации и убаво дружење

Учиме за значењето на осигурувањето низ игра, асоцијации и убаво дружење. Разговаравме за тоа што се ризици, кои се тие и како може
Финансискиот сектор е отпорен на шокови, заклучок од седницата на Комитетот за финансиска стабилност

Финансискиот сектор е отпорен на шокови, заклучок од седницата на Комитетот за финансиска стабилност

Финансискиот сектор е отпорен на шокови, заклучок од седницата на Комитетот за финансиска стабилност
Домашниот финансиски
Работна предновогодишна посета со студентите на катедрата за осигурување од охридскиот факултет и нивниот ментор проф.д-р Бојан Србиноски

Работна предновогодишна посета со студентите на катедрата за осигурување од охридскиот факултет и нивниот ментор проф.д-р Бојан Србиноски

Ни беше задоволство да ги угостиме студентите на катедрата за осигурување од охридскиот факултет и нивниот ментор проф.д-р Бојан Србиноски. Работната предновогодишна посета изобилуваше со прашања на актуелни теми
Осигурување е секогаш актуелна тема

Осигурување е секогаш актуелна тема

Осигурување е секогаш актуелна тема. По повод трендовите на осигурителниот пазар, потребата за едукација на сите граѓани за значењето за осигурување, како и заштитата на осигурениците денеска гостувавме на
Целаковски: Финансиската едукација е алатка за поголема заштита на осигурениците

Целаковски: Финансиската едукација е алатка за поголема заштита на осигурениците

Извор: faktor.mk

Договорот за осигурување е двојно обврзувачки договор и согласно овој договор страните имаат права, нo исто така имаат и обврски. Пред да се купи договор за осигурување треба

АСО континуирано, во рамки на својата визија и мисија, воспоставува соработката со високообразовни и научни инстанци.

АСО континуирано, во рамки на својата визија и мисија, воспоставува соработката со високообразовни и научни инстанци.

АСО континуирано, во рамки на својата визија и мисија, воспоставува соработката со високообразовни и научни инстанци.
123... 5
Facebook
LinkedIn
Instagram