„Глобалната недела на парите 2023“ за активностите што АСО ги превзема во областа на финансиската писменост како и зајакнување на вклученоста на граѓаните во финансиските процеси, во утринската програма на МТВ 1, на 20 март гостуваше Ратка Целаковски

[foogallery id="6908"]

Стари примероци на договори за осигурување, што биле издавани на територија на Македонија

  • Полиса за животно осигурување, Битола, 1909
  • Полиса за осигурување од пожар, Битола, 1910
  • Полиса за осигурување од пожар, Скопје 1928
  • Полиса за осигурување од пожар, Скопје 1935
  • Полиса

АСО едукативна игра-„Помалку ризик, повеќе забава”

Финансиската едукација е процес со кој осигурениците го подобруваат разбирањето за осигурителните производи и поими со цел да бидат свесни за осигурителните ризици и можности а преку добивање на

Интервју за Економија и бизнис: Осигурувањето е дејност – бедем за благосостојбата на целото општество и нејзин основен постулат е принципот на солидарност

Интервју за Економија и бизнис: Осигурувањето е дејност – бедем за благосостојбата на целото општество и нејзин основен постулат е принципот на солидарност

Крсте Шајноски | Претседател на Советот на експерти во Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО)

Во најава на „Глобалната недела на пари“  година, а со цел подигнување на јавната свест кај граѓанството за придобивките од осигурувањето,  презентирани активностите на  МТВ 1,  со кои АСО ја поддржува глобалната кампања, 2021 година.

Во најава на „Глобалната недела на пари“ година, а со цел подигнување на јавната свест кај граѓанството за придобивките од осигурувањето, презентирани активностите на МТВ 1, со кои АСО ја поддржува глобалната кампања, 2021 година.

Континуирана едукација за подигнување на нивото на финансиската писменост е врвен  приоритет на долгорочната агенда на АСО. Он-лајн предавање со цел едукација на учениците кои членуваат во финансиската секција на СЕПУГС „Васил Антевски – Дрен“, предводена од проф. Билјана Ниновска

Континуирана едукација за подигнување на нивото на финансиската писменост е врвен приоритет на долгорочната агенда на АСО. Он-лајн предавање со цел едукација на учениците кои членуваат во финансиската секција на СЕПУГС „Васил Антевски – Дрен“, предводена од проф. Билјана Ниновска

Facebook
LinkedIn
Instagram