Шеста работна средба на финансиските регулатори, приватниот и граѓанскиот сектор посветена на медијацијата како алатка за ефикасно и економично решање спорови

Координациското тело, ја организира редовната работна средба на регулаторите, приватниот и граѓанскиот сектор за следење на спроведувањето на Стратегијата за финансиска едукација и финансиска инклузија. На средбата, заради

Конкурс за годишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Северна Македонијаза 2024 година

Со цел стимулирање на развојот на научната мисла и изработка на трудови од областа на управување со ризици и осигурување во Република Северна Македонија, како и афирмација на млади и стручни

Нова брошура на АСО: Осигурување имот во три чекори

Како регулатор во осигурувањето Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО) води особена грижа за едукација на сите граѓани

– актуелни или идни осигуреници. Заради тоа целта на оваа брошура е да

ГЛОБАЛЕН ДЕН НА ПОТРОШУВАЧОТ -15 МАРТ, ОСИГУРЕНИКОТ СЕКОГАШ НА ПРВО МЕСТО!

Заштитата на правата на осигурениците секогаш бил, е и ќе остане да биде врвен приоритет на Агенцијата за супервизија на осигурување. Нашата максима е дека осигуренкот секогаш треба да ја

Конкурс за годишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување

Со цел стимулирање на развојот на научната мисла и изработка на трудови од областа на
управување со ризици и осигурување во Република Северна Македонија, како и афирмација на
млади и

Одржана петта работна средба на регулаторите, приватниот и граѓанскиот сектор за следење на спроведувањето на Стратегијата за финансиска едукација и финансиска инклузија

На 13 декември беше одржана петтата работна средба на Работната група за следење на спроведувањето на Стратегијата за финансиска едукација и финансиска инклузија, во организација на Координациското тело на финансиските

Денови на финансиска писменост: АСО додели награди и пофалници на 37 основци и средношколци за творби од областа на осигурувањето

АСО додели награди и пофалници на 37 ученици, од основни  и средни училишта ширум земјава, за цртежи, есеи и песни на теми од областа на осигурувањето. Со оваа

АСО со обуки ќе ја гради и зајакнува финансиската едукација на средношколци – математичари

Меморандумот за соработка со Сојузот на математичари на Македонија ја заокружи досегашната успешна соработка во која АСО преку обука даде поддршка на младите средношколции, одлични математичари, кои освоија

123... 7
Facebook
LinkedIn
Instagram