Книга за паметно управување со парите

Публикацијата „Паметно управување со парите – Водич за личните финансии“, напишана на едноставен и разбирлив јазик, има за цел да го информира населението дека е потребно паметно да се управува

Стратегија за финансиска едукација и финансиска инклузија на Република Северна Македонија, 2021-2025.

Стратегија за финансиска едукација и финансиска инклузија на Република Северна Македонија, 2021-2025. 

Збирка на ликовни и литературни творби од конкурси за ученици од основното и средното образование по повод Денот на осигурување ‒ 1 ноември