(: Page 2)

Денови на финансиска писменост: АСО додели награди и пофалници на 37 основци и средношколци за творби од областа на осигурувањето

АСО додели награди и пофалници на 37 ученици, од основни  и средни училишта ширум земјава, за цртежи, есеи и песни на теми од областа на осигурувањето. Со оваа

Целаковски: Финансиската едукација е алатка за поголема заштита на осигурениците

Целаковски: Финансиската едукација е алатка за поголема заштита на осигурениците

Извор: faktor.mk

Договорот за осигурување е двојно обврзувачки договор и согласно овој договор страните имаат права, нo исто така имаат и обврски. Пред да се купи договор за осигурување треба

АСО континуирано, во рамки на својата визија и мисија, воспоставува соработката со високообразовни и научни инстанци.

АСО континуирано, во рамки на својата визија и мисија, воспоставува соработката со високообразовни и научни инстанци.

АСО континуирано, во рамки на својата визија и мисија, воспоставува соработката со високообразовни и научни инстанци.

АСО со обуки ќе ја гради и зајакнува финансиската едукација на средношколци – математичари

Меморандумот за соработка со Сојузот на математичари на Македонија ја заокружи досегашната успешна соработка во која АСО преку обука даде поддршка на младите средношколции, одлични математичари, кои освоија

Продолжува Проектот за финансиска писменост со ИНФЕ-ОЕЦД, Министерство за финансии на Холандија и Money Wise

Продолжува јакнењето на капацитетите на регулаторите на финансискиот пазар
(Народната Банка, Министерството за финансии, Комисијата за хартии од вредност, Агенцијата за
супервизија на осигурување и Агенцијата за супервизија на капиталното

Четврта работна средба на регулаторите, приватниот и граѓанскиот сектор за следење на спроведувањето на Стратегијата за финансиска едукација и финансиска инклузија

На 31 мај беше одржана четвртата работна средба на Работната група за следење
на спроведувањето на Стратегијата за финансиска едукација и финансиска
инклузија, чија активност ја координира Народната банка, а

Започнува Глобалната недела на парите 2023: „Планирај ги своите пари, гради ја својата иднина!“

Финансиските регулатори во соработка со асоцијациите и институциите од приватниот и граѓанскиот сектор коишто се активни во доменот на финансиската едукација, единаесетта година по ред ја одбележуваат Глобалната недела на

Facebook
LinkedIn
Instagram