(: Page 5)

Усвоен Кодекс на добри практики за финансиска едукација

Регулаторите на финансискиот пазар: Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО), Народната банка, Министерството за финансии, Комисијата за хартии од вредност (КХВ), и Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Осигуреници од штети наплатија 31,5 милиони евра, 20 % повеќе од лани

Компаниите за неживотно осигурување во првото полугодие годинава исплатиле 5,2 милиони евра повеќе штети на осигуреници во однос на истиот период лани. Раст на исплатите има кај трите

БРОЈОТ НА ПРЕТСТАВКИ РЕШЕНИ ВО КОРИСТ НА НЕЗАДОВОЛНИ ОСИГУРЕНИЦИ ЗГОЛЕМЕН ЗА 220%

Во првите шест месеци годинава врз основа на претставки примени од незадоволни осигуреници АСО на три осигурителни друштва им изрече четири мерки од кои две се парични глоби

Агенцијата за супервизија

МЕМОРАНДУМ НБ – АСО: УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА ЗА НАТАМОШНО ЈАКНЕЊЕ НА ФИНАНСИСКАТА СТАБИЛНОСТ

Народната банка и Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО) склучија нов меморандум, кој ќе придонесе за зајакнување и продлабочување на соработката помеѓу двете институции на повеќе нивоа, а со

АСО донесе Правилник за надомест на штета во функција на подобра заштита на правата на осигурениците.

АСО донесе Правилник за надомест на штета во функција на подобра заштита на правата на осигурениците.

Со овој Правилник се пропишуваат минималните барања за прием, обработка, резервација и исплата на барање за надомест на штета од страна на друштвата за осигурување  во функција на

Усвоена првата национална Стратегија за финансиска едукација и финансиска инклузија

Усвоена првата национална Стратегија за финансиска едукација и финансиска инклузија

Корона-кризата води кон време на трансформација на традиционалните економии во попаметни, подигитализирани, инклузивни и позелени економии. Во таквите услови, кога финтек-услугите сѐ повеќе се дел од нашата реалност, потребата од

1... 345
Facebook
LinkedIn
Instagram