(: Page 4)

Од 21-27 март, 2022 година ќе се одбележи десеттото издание на Глобалната недела на пари

На светско ниво, Глобалната недела на пари се одбележува од 2012 година, со единствен прекин во 2020 година заради пандемијата, при што од 2021 година се одржува во организација на

Следната недела ќе се одржи петтото издание на Деновите на финансиската писменост

Следната недела, од 1 до 3 декември, ќе се одржи петтото издание на Деновите на финансиската писменост, коишто ги организираат финансиските регулаторни институции во соработка со приватните финансиски компании. Конкретно, организаторите се

НАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ НА КОНКУРСОТ ЗА УЧЕНИЦИ ОД ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПОВОД ДЕНОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ ‒ 1 НОЕМВРИ

Во врска со наведениот конкурс, подолу го објавуваме списокот на наградени ученици, по одделни категории. И оваа година добивме голем број интересни литературни и ликовни трудови. Во оваа прилика им

АСО во соработка со ОЕЦД: Осигурителните регулатори преку размена на искуства до подобра финансиска писменост и заштита на осигуреници

Размената на искуства и добри практики со цел зголемена заштита на осигурениците и континуирано подигнување на нивото на нивната финансиска едукација се клучните теми на кои разговараа претставници на осигурителните

Усвоен Кодекс на добри практики за финансиска едукација

Регулаторите на финансискиот пазар: Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО), Народната банка, Министерството за финансии, Комисијата за хартии од вредност (КХВ), и Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Осигуреници од штети наплатија 31,5 милиони евра, 20 % повеќе од лани

Компаниите за неживотно осигурување во првото полугодие годинава исплатиле 5,2 милиони евра повеќе штети на осигуреници во однос на истиот период лани. Раст на исплатите има кај трите

БРОЈОТ НА ПРЕТСТАВКИ РЕШЕНИ ВО КОРИСТ НА НЕЗАДОВОЛНИ ОСИГУРЕНИЦИ ЗГОЛЕМЕН ЗА 220%

Во првите шест месеци годинава врз основа на претставки примени од незадоволни осигуреници АСО на три осигурителни друштва им изрече четири мерки од кои две се парични глоби

Агенцијата за супервизија

МЕМОРАНДУМ НБ – АСО: УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА ЗА НАТАМОШНО ЈАКНЕЊЕ НА ФИНАНСИСКАТА СТАБИЛНОСТ

Народната банка и Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО) склучија нов меморандум, кој ќе придонесе за зајакнување и продлабочување на соработката помеѓу двете институции на повеќе нивоа, а со

Facebook
LinkedIn
Instagram