Публикации

Публикации

Книга за паметно управување со парите

Публикацијата „Паметно управување со парите – Водич за личните финансии“, напишана на едноставен и разбирлив јазик, има за цел да го информира населението дека е потребно паметно да се управува

Facebook
LinkedIn
Instagram