Публикации

Публикации

Е- БРОШУРАТА: „ЈУНИТ ЛИНКД“ осигурување

По повод Глобалната недела на пари а за зголемена финансиска едукација и поголема информираност при донесување на финансиските одлуки, АСО подготви брошура: Јунит Линкд осигурување на живот

Е- БРОШУРАТА:„ЈУНИТ ЛИНКД“ осигурување

 

АСО едукативна игра-„Помалку ризик, повеќе забава”

Финансиската едукација е процес со кој осигурениците го подобруваат разбирањето за осигурителните производи и поими со цел да бидат свесни за осигурителните ризици и можности а преку добивање на

Книга за паметно управување со парите

Публикацијата „Паметно управување со парите – Водич за личните финансии“, напишана на едноставен и разбирлив јазик, има за цел да го информира населението дека е потребно паметно да се управува

Facebook
LinkedIn
Instagram