Publikime

Publikime

Nga data 21 deri më 27 mars të vitit 2022 do të shënohet edicioni i dhjetë i Javës Globale të Parasë

Nga data 21 deri më 27 mars të vitit 2022 do të shënohet edicioni i dhjetë i Javës Globale të Parasë, fushatë kjo për arsimimin dhe edukimin financiar.

Arsimimi financiar ka rëndësi themelore për mbrojtjen e konsumatorëve

Arsimimi financiar ka rëndësi themelore për mbrojtjen e konsumatorëve

Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve (AMS), brenda kompetencave dhe autoriteteve të saj ligjore, edhe këtë vit hartoi dhe zbatoi një sërë aktivitetesh për edukimin financiar të popullatës.

Facebook
LinkedIn
Instagram