Kuize për sigurime

Kuize për sigurime

Sigurimi është një domosdoshmëri, jo një shpenzim apo një luks. Sigurimi është një shërbim i bazuar në parimin e solidaritetit, ku krijohen fondet e dëmshpërblimit në rastet kur ndodhin dëme. Në thelb, kjo do të thotë që një numër njerëzish pranojnë të paguajnë një shumë të caktuar parash dhe kompania e sigurimit merr përsipër rrezikun e të gjithave dhe është e detyruar të paguajë një humbje që, nëse ndodh, është disa herë më shumë se sa paratë që secili individ ka investuar në të, në sigurim. Ky është solidariteti mbi të cilin mbështetet sigurimi.

Prioriteti ynë, të cilit kemi kënaqësinë t’i kushtojmë vëmendje të veçantë, është të edukojmë të gjithë për rëndësinë e sigurimit. Kuizet para jush janë një mundësi për të testuar njohuritë tuaja dhe për të mësuar diçka të re për rëndësinë  e sigurimeve. Urdhëroni!

  1. Kuize për sigurime
  2. Kuize për sigurimin e jetës
  3. Kuize për sigurimin e automobilave
Facebook
LinkedIn
Instagram