Fëmijë dhe të rinj që kanë marrë çmime në konkursin me rastin e Ditës Botërore të Kursimit – 31 Tetori – 2017